Obiective
În cei doi ani de proiect ne-am propus:

Dezvoltarea unei formule de educaţie de mediu experiențială pentru ciclul gimnazial

- realizarea kitului educativ alcătuit din: a)manuale digitale pentru cursul opțional Eco educație pentru școli verzi pentru clasele a V-a, a VI și a VII-a și ghidul profesorului (material digital) și b) o culegere de activități nonformale pe teme de mediu (Culegerea verde);
- testarea acestei formule de către 100 de profesori în cel puțin 30 de școli din municipiul Bucureşti şi 5 județe (Brașov, Călărași, Mehedinți, Maramureș şi Suceava).

Crearea și operaționalizarea unei platforme-suport cu componentă online și sprijin comunitar local pentru școlile care implementează formula de educație de mediu dezvoltată în cadrul proiectului.

- realizarea și utilizarea unui site interactiv
- dezvoltarea unei rețele de minim 100 de profesori promotori la nivel local
- dezvoltarea unei rețele de sprijin formate din ONG-uri și alte entități locale care să colaboreze cu școlile pentru activitățile de educație nonformală incluse în programul educativ

Instituționalizarea formulei de educație de mediu

- cel puţin 30 de şcoli din Bucureşti şi cele 5 judeţe să obţină aprobarea inspectoratelor județene pentru includerea în anul şcolar 2015-2016 în curriculumul la decizia şcolii a cursului opţional de mediu Eco educație pentru Școli verzi realizat în proiect.
formular de inregistrare pentru profesori:
*/